Markkinoinnin trendit 2024

Digitaalisen markkinoinnin maailma muuttuu jatkuvasti, ja vuosi 2024 ei tule olemaan poikkeus.

Vuosi 2024 on jo nurkan takana, ja markkinoinnin trendit ovat jälleen kerran muuttumassa. Teknologian nopea kehitys, kuluttajien käyttäytymisen muutokset sekä yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat siihen, millaisia markkinointikeinoja yritysten kannattaa tulevaisuudessa hyödyntää. Tässä artikkelissa pureudutaan niihin trendeihin, jotka näyttävät olevan vahvasti tulossa digitaaliseen markkinointiin mukaan vuonna 2024.

1. AR ja VR -kokemukset

Aidontuntuiset kokemukset vievät katsojan tai asiakkaan hetkeksi pois todellisuudesta. Vuonna 2024 virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) ovat yhä enemmän osa digitaalista mainontaa ja brändin rakentamista. Ne tarjoavat mahdollisuuksia luoda esimerkiksi interaktiivisia tuote-esittelyitä tai elokuvamaailmaan sukeltavia kampanjoita.

2. Chatbotit

Tekoälypohjaiset chatbotit hoitavat rutiininomaiset asiakaspalvelukeskustelut tehokkaasti kellon ympäri ilman ihmistä työtuntiajasta riippuvuutta – myös viikonloppuisin! Chatbotti pystyy opettelemaan yrityksen tuotteet ja palvelut sekä asiakaspalvelun perusperiaatteet, jolloin se pystyy antamaan vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

3. Reaaliaikainen personointi

Yritykset ovat jo pitkään hyödyntäneet markkinoinnissa dataa, mutta tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota kiinnitetään reaaliaikaiseen datankäsittelyyn ja sen käyttämiseen. Asiakkaasta kerätty data muokataan sellaiseen muotoon, että siitä on hyötyä juuri sillä hetkellä – vaikkapa ristiinmyynnissä tai ostosuosituksissa.

4. Kestävä kehitys ja brändiarvojen korostaminen

Kuluttajien valintoja ohjaa yhä enemmän ekologisuus, eettisyys ja kestävän kehityksen mukaisuus niin tuotteiden kuin palveluidenkin osalta. Yritysten on kyettävä osoittamaan arvomaailmansa vastaavan näihin odotuksiin niin mainonnassa kuin kaikessa viestinnässään.

5. Älykkäämpi analytiikka

Datasta saadaan irti mahdollisimman paljon arvoa yritykselle vain silloin, kun sitä analysoidaan tehokkaasti. Vuonna 2024 datankeruuun kiinnitetään aivan eri tavalla huomiota kuin ennen. Dataa kerätään jatkuvasti eri kanavista, mutta sen lisäksi myös analytiikkaan ja tulosten mittaamiseen panostetaan.

6. Autenttisuus

Markkinoinnissa on jo pitkään puhuttu autenttisuuden merkityksestä, eikä se ole menettämässä merkitystään tulevaisuudessakaan. Yritysten tulee kyetä luomaan aitoja ja rehellisiä kohtaamisia niin mainonnassa kuin sosiaalisessa mediassakin.

7. TikTok markkinointikanavana

Sosiaalisen median trendit muuttuvat nopeasti, ja vuonna 2024 ei ole poissuljettua että TikTok on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä suosituimpana some-kanavana – jos se sitä ei vielä ole tehnytkään! TikTok tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa viihdyttäävä sisältömarkkinointia lyhyiden videoiden avulla.

8. Video edelleen suuressa roolissa

Videolla on ollut iso vaikutus digitaalisen markkinoinnin maailmaan jo pidemmän aikaa, eikä sen voima näytetysti hiivu pois lähivuosina. Erilaiset videoformaatit ovat olennainen osa monipuolista sisältöstrategiaa sekö orgaanisesti että maksetusti levitettyn ään yleisölle mieluisampaa kuin tekstimuotoinen sisältö.

9. Maksullisen sisällön merkitys sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median algoritmit ovat muuttuneet viime vuosina siten, että orgaaninen eli maksutta jaettava sisältö ei tavoita enää yhtä suurta yleisöä kuin aiemmin. Tämän seurauksena yritysten on pitänyt panostaa entistä enemmän maksettuihin mainoksiin saadakseen haluamansa näkyvyyden.

10. Generatiivinen tekoäly markkinoinnissa

Tulevaisuuden trendeissä korostuu myös generatiivinen tekoäly (generative AI). Se mahdollistaa luovien ideoiden ja tekstin tuottamisen reaaliajassa ilman ihmisen toimintaa. Esimerkiksi kuvan tunnistamiseen perustuvat mallit voivat auttaa valitsemaan tehokkaampia kuvia tai älykkäästi personoidut viestit parantavat asiakaskokemusta.

11. Yhteistyöt vaikuttajien kanssa jatkuvana trendinä

Vaikuttajayhteistyöt eivät ole kadonneet mihinkään, päinvastoin ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa digitaalisessa markkinoinnissa niin brändin rakentamisessa kuin lyhyemmän ajanjakson kampanjoissakin.

12. Verkkokauppa kasvaa edelleen – ostosten helppous ratkaisee

Verkkokauppa on kasvanut jatkuvasti viime vuosina, ja koronapandemian myötä kuluttajien ostokäyttäytyminen siirtyi entistä enemmän verkkoon. Ostamisen helppous, nopeus ja turvallisuus ovat edelleen keskeisiä tekijöitä kuluttajan ostopolun eri vaiheissa.

13. Podcastit sisältömarkkinoinnissa

Podcastien suosio ei ole laantumassa, vaan ne jatkavat vahvana trendinä myös tulevaisuudessa. Ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia luoda pidempää ja syvällisempää sisältöä sekä rakentaa brändiään asiantuntijuuden kautta.

14. Liikkuvan kuvan merkitys markkinoinnissa

Videoiden suosiota on pohdittu jo pitkään digitaalisessa markkinoinnissa eikä se näytä hiipumisen merkkejä ainakaan vielä. Nopeiden liikkuvien kuvien (esim. GIF) lisääntyvä käyttö esimerkiksi sosiaalisen median mainonnassa tulee todennäköisesti yleistymään entisestään.

15. Asiakaskokemuksen parantaminen teknologian avulla

Teknologiaa hyödyntämälla voidaan parantaa asiakkaalle tarjottavaa kokemusta niin tuotekehityksesså kuin sen markkinoinnissakin läpi ostopolun eri vaiheiden. Esimerkiksi personointi, chatbotit ja reaaliaikainen viestintä ovat osa sitä.

16. Verkkosivuston nopeus hakukoneoptimoinnissa

Verkkosivujen latausnopeudella on yhä suurempi merkitys niin käyttökokemuksen kuin hakukoneoptimoinninkin kannalta. Nopeiden verkkosivujen merkitys korostuu entisestään myös vuonna 2024. Tähän vaikuttaa mm Googlen uudet bulkkisisältöä suitsivat päivitykset.

Yhteenveto 2024 markkinoinnin trendeistä

Tekoäly ja teknologian kehittyminen muuttavat markkinointia jatkuvasti – tähän asti tekoälyn rooli on ollut kiihtyvässä kasvussa eikä se ole ainakaan laantumassa vielå pitkään aikaan. Markkinoinnin trendit mukailevat kuluttajien tarpeita ja toiveita sekå yritysten mahdollisuuksia hyödyntää uutta teknologiaa kilpailuedun saavuttamiseksi. Yritysten on syytå pysyå ajan hermoilla ja soveltaa juuri omaan liiketoimintaansa sopivia keinoja näiden trendien avulla – ne kun voivat auttaa parantamaan asiakaskokemusta, tehostamaan prosesseja tai rakentamaan brändiår- keskeisten tavoitteiden mukaisesti

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top