Hakukoneoptimointi hinta Finnlinksillä

Kuinka paljon hakukoneoptimointi maksaa?

Hakukoneoptimoinnin (SEO) hinta voi vaihdella suuresti eri tekijöiden mukaan. Nämä liittyvät yrityksen koon, yrityksesi tavoitteiden ja kilpailun, sekä valitun SEO-palveluntarjoajan tietämyksen ja pätevyyden arviointiin.

Ensisijaisesti, SEO on monipuolinen lähestymistapa, joka sisältää joukon osa-alueita, kuten avainsana-analyysiä, paikallista optimointia, sisällön luomista, linkkien luomista, teknistä hakukoneoptimointia ja UI/UX hakukoneoptimointia. Lisäksi jokainen osa-alue vaatii teknistä ymmärrystä ja jatkuvaa sitoutumista vaikuttaakseen merkittävästi tuloksiin ja lopulta löydettävyyteen mahdollisille asiakaskunnalle.

SEO-palveluita tarjotaan yleensä erilaisilla rakenteilla. Yleisimpiä ovat:

Tuntihinnoittelu: Vaihtelee yleensä 50 € – 300 €/tunti, riippuvaisesti konsultin osaamisesta

Projektihinnoittelu: Maksut riippuvat SEO: laajuudesta ja tehtävistä. Laajempiin ja monimutkaisempiin hankkeisiin voidaan laskea 1 000 eurosta aina 30 000 euroon tai suurempaankin hintaan.

Kuukausisopimukset Yritykset voivat ostaa kuukausittaisen SEO palvelun. Tämän hinta voi vaihdella pienten yritysten 500 eurosta kuukaudessa yli 10 000 euroon kuukaudessa suurempien yritysten tai erittäin kilpailtujen alojen yritysten osalta.

Vaikka nämä mallit tarjoavat yleisen näkymän, yrityksesi hakukoneoptimoinnin kustannuksiin vaikuttavat erityisvaatimukset ja tavoitteet. On hyvä muistaa, että tuottava SEO on investointi, ja kuten kaikki sijoitukset, alustavat menot tulee tasapainottaa tulevaa tuottoa vastaan. Yritykset, jotka investoivat harkitusti hakukoneoptimointiin, huomaavat usein, että verkkoliikenteen ja tulosten kasvu enemmän kuin korvaa ensisijaiset kustannukset. Niinkuin sen kuuluukin olla. Jos SEO tuntuu polkevan paikallaan, on yleensä aiheellista etsiä uusi toimija.

Miten

Miten SEO-hinnat määrittyvät?

SEO-palveluiden laajuus ja tarve

SEO on laaja markkinoinnin osa-alue, joka sisältää avainsanatutkimuksen, sivulla ja sivun ulkopuolisen optimoinnin, sisällön luomisen ja optimoinnin, teknisen hakukoneoptimoinnin, paikallisen hakukoneoptimoinnin ja paljon muuta. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa näin ollen merkittävästi pakettiin sisältyvien palveluiden valikoima ja näiden palvelujen tarjonnan syvyys.

Yrityksen koko ja toimiala

Yrityksesi laajuudella ja toimialalla on myös ratkaiseva rooli kustannusten määrittämisessä. Esimerkiksi hakukoneoptimointi pienelle paikalliselle yritykselle on tyypillisesti halvempaa kuin suuren monikansallisen yrityksen. Toimialasi kilpailutilanne vaikuttaa edelleen hintaan, ja erittäin kilpailukykyiset alat vaativat usein kattavampia ja jatkuvampia ponnisteluja.

Verkkosivuston nykyinen hakukoneoptimoinnin tila

Jos verkkosivusto noudattaa jo hakukoneoptimoinnin perusperiaatteita, lisäoptimoinnin kustannukset voivat olla pienemmät kuin laajaa korjausta vaativalla verkkosivustolla. Tämä sisältää sivuston teknisen kunnon, nykyisen avainsanasijoituksen, käänteisen linkin profiilin ja sisällön yleisen laadun.

Pitkän aikavälin tavoitteet

SEO-tavoitteidesi laajuus ja aikataulu vaikuttavat hinnoitteluun. Korkeamman tason tavoitteet, nopeammat tulokset tai laaja maantieteellinen kohdistus edellyttävät yleensä merkittävämpää investointia.

Toimiston asiantuntemus ja maine

Hakukoneoptimointitoimistot, joilla on todistetusti antaa muutakin kuin ”perus seo:a” palvelut ovat usein syystäkin arvokkaampia. Laajan kokemuksen, alan näkemyksensä ja potentiaalinen sijoitetun pääoman tuotto on kuitenkin suurempaa.

Räätälöidyt ratkaisut

Jotkut SEO-palveluntarjoajat voivat tarjota mukautettuja ratkaisuja, jotka on räätälöity yrityksen erityistarpeisiin. Vaikka tällaiset räätälöidyt palvelut voivat tarjota tarkempia tuloksia, niiden hinta on usein korkeampi.

+
aktiivista projektia
+
blogia luotu
%
onnistumisprosentti

Paketit

Finnlinksin SEO hinnoittelupaketit

Pieni-SEO-paketti

1200€/kk

Ihanteellinen pienille yrityksille ja startup-yrityksille, jotka haluavat olla läsnä verkossa. Se sisältää seuraavat:

Avainsanatutkimus (enintään 50 avainsanaa).
Finnlinks metodi (lite)
Tekninen SEO auditointi ja toteutus.
Paikallinen hakukoneoptimointi (1 sijainti).
Kuukausittaiset SEO-raportit.

Tavallinen SEO-paketti

2000€/kk

Suunniteltu keskisuurille yrityksille, jotka pyrkivät parantamaan verkkonäkyvyyttä ja sijoitusta. Vakiopaketti sisältää seuraavat asiat:

Avainsanatutkimus (jopa 100 avainsanaa).
Finnlinks metodi (medium)
Tekninen SEO auditointi ja toteutus.
Paikallinen hakukoneoptimointi (jopa 3 sijaintia).
Sisällön optimointi (jopa 10 kappaletta).
Google My Business -profiilin luominen ja hallinta.
Kuukausittaiset hakukoneoptimointi- ja tehokkuusraportit.

Ammattimainen SEO-paketti

8000€/kk

Tarkoitettu suurille yrityksille, jotka haluavat dominoida alaansa verkossa ja optimoida laajamittaista digitaalista markkinointia. Ammattimaisen paketin ominaisuudet:

Kehittynyt avainsanatutkimus (rajattomasti avainsanoja).
Finnlinks metodi (large)
Kattava SEO auditointi ja toteutus.
Paikallinen hakukoneoptimointi (rajattomasti paikkoja).
Sisällön optimointi.
Backlink-strategian kehittäminen ja toteutus.
Google My Business -profiilien täydellinen hallinta.
Kuukausittainen yksityiskohtainen SEO-suorituskyky ja kilpailijoiden analyysiraportti.

Enterprise SEO -paketti

Mukautettu hinnoittelu

Suurille yrityksille ja monikansallisille yrityksille, joilla on monimutkaiset SEO-tarpeet. Hinta vaihtelee projektin laajuuden ja vaatimusten mukaan:

Laaja avainsanatutkimus ja strategia.
Globaali ja paikallinen SEO-strategian kehittäminen ja toteutus.
Finnlinks metodi (custom)
Kattava linkkien rakentamisstrategia.
Kattava SEO auditointi ja toteutus.
SEO koulutus sisäisille tiimeille.
Täydellinen Google My Business -hallinta ja muut asiaankuuluvat alustat.
Säännölliset, yksityiskohtaiset SEO-suorituskyky-, kilpailija- ja markkinatrendianalyysiraportit

Kustannus

Pienet ja keskisuuret yritykset (Pk-yritykset): Pk-yritykset investoivat tyypillisesti 500–2 000 euroa kuukaudessa SEO-palveluihin. Tämä kokonaisvaltainen paketti sisältää usein avainsanatutkimuksen, optimoinnin sivulla ja sivun ulkopuolella, paikallisen hakukoneoptimoinnin ja kuukausittaisen raportoinnin.

Keskisuuret ja suuret yritykset: Laajentuneiden verkkotarpeiden ja korkeampien kilpailupanosten vuoksi nämä yritykset käyttävät yleensä 2 500–10 000 euroa kuukaudessa. Nämä SEO-palvelut voisivat kattaa laajemman valikoiman avainsanoja, useita paikallisen hakukoneoptimoinnin paikkoja, laajemmat linkkien muodostusstrategiat ja yksityiskohtaisemmat kuukausittaiset suorituskykyraportit.

Enterprise:: Monikansallisten yritysten ja yritystason yritysten, joilla on laajat ja monimutkaiset verkkosivustot, kuukausittaiset SEO-kulut voivat vaihdella 10 000 eurosta yli 20 000 euroon. Nämä SEO-paketit voivat sisältää kattavat globaalit ja paikalliset SEO-strategiat, sisältöstrategian ja -hallinnan, laajat tekniset SEO-auditoinnit ja -toteutukset sekä perusteellisen säännöllisen raportoinnin.

SEO-konsultointi ja tuntihinnat: Kuukausipakettien lisäksi SEO-palvelut voidaan laskuttaa myös tuntikohtaisesti tai kertaluonteisina projekteina. SEO-konsultit voivat veloittaa 50–200 € per tunti asiantuntemuksensa ja maineensa mukaan. Esimerkiksi kertaluonteiset projektit, kuten kattava SEO-auditointi, voivat vaihdella 1 000–3 000 eurosta.

tekijät

SEO hinnoitteluun vaikuttavat tekijät

SEO-palvelujen laajuus

SEO-palvelujen laajuudella ja syvyydellä on merkittävä rooli hinnoittelussa. Kattavat paketit sisältävät laajan valikoiman palveluita, kuten avainsanatutkimusta, sivun ja sivun ulkopuolista optimointia, teknistä hakukoneoptimointia, sisällön optimointia, linkkien luontistrategioita, paikallista hakukoneoptimointia ja paljon muuta.

Yrityksen koko ja toimiala

SEO-kustannuksiin vaikuttavat voimakkaasti yrityksen koko ja toimiala. Esimerkiksi pienellä paikallisella yrityksellä erikoisalalla on erilaiset SEO-tarpeet ja siten erilaiset kustannukset verrattuna suureen yritykseen, joka toimii erittäin kilpailukykyisellä toimialalla.

Hakukoneoptimoinnin nykyinen tila

Myös verkkosivuston hakukoneoptimoinnin nykyinen tila voi vaikuttaa kustannuksiin. Hakukoneoptimointia ajatellen rakennettu sivusto, joka jo noudattaa perusoptimoinnin käytäntöjä, saattaa vaatia vähemmän alkutyötä kuin sivusto, josta nämä perusteet puuttuvat.

Kohdemarkkinat ja kilpailu

Jos yritys on suunnattu erittäin kilpailluille markkinoille, sijoituksen parantamiseksi tarvitaan tehokkaampia hakukoneoptimointitoimia, mikä voi lisätä kustannuksia. Myös maantieteellisellä kattavuudella on merkitystä; paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen kohdentaminen vaatii erilaisia toimia ja resursseja.

SEO-tavoitteet ja aikajana

Yrityksen SEO-tavoitteiden laajuus ja niiden saavuttamisen aikajana voivat myös vaikuttaa hinnoitteluun. Kunnianhimoisemmat tavoitteet tai nopeammat aikataulut vaativat yleensä enemmän resursseja, mikä johtaa korkeampiin kustannuksiin.

Toimiston maine ja kokemus

SEO-toimiston maine, kokemus ja asiantuntemus voivat vaikuttaa sen hinnoitteluun. Toimistot, joilla on vahva menestyshistoria ja korkea asiantuntemus, voivat veloittaa korkeampia hintoja, mutta ne voivat myös tuottaa parempia tuloksia ja parempia sijoitetun pääoman tuottoa.

Räätälöintitaso

Yrityksen ainutlaatuisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin räätälöidyt SEO-ratkaisut aiheuttavat usein korkeammat kustannukset kuin tavalliset, yksikokoiset paketit.

Pitkäaikainen sitoutuminen

SEO on pitkäaikainen yritys, ja monet toimistot tarjoavat alennettuja hintoja pitempiaikaisiin sopimuksiin. Asiakkaan toimeksiannon kesto toimiston kanssa voi siis vaikuttaa kustannuksiin.

UKK

Usein Kysytyt Kysymykset

Blogi

Uusin blogimme

1 2 3 5

Ottaa yhteyttä

Ota meihin yhteyttä

Ota yhteyttä

Osoite:
9400 Saltsburg Rd, Pittsburgh, Pennsylvania, 15239, Us

Puhelin:
+8615361465580

Sähköposti:
enquires@finnlinks.com

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä!

    Scroll to Top