Tekninen SEO-auditointi

Mitä tekninen SEO-tarkastus sisältää?

Tekninen SEO-tarkastus tutkii verkkosivuston taustarakennetta keskittyen teknisiin elementteihin, jotka vaikuttavat hakukoneoptimointiin. Siinä arvioidaan tekijöitä, kuten verkkosivuston nopeutta, mobiiliystävällisyyttä, URL-osoiterakennetta, sivuston arkkitehtuuria ja XML-sivustokarttoja.

Tarkastus tunnistaa rikkinäiset linkit, päällekkäinen sisältö, indeksointivirheet ja indeksointiongelmat. Se tarkistaa myös sisällönkuvauskenttien, strukturoidun datan, kanonisten tunnisteiden ja uudelleenohjausten asianmukaisen toteutuksen. Lisäksi tarkastus arvioi palvelimen kokoonpanon, robots.txt-tiedoston ja HTTPS-toteutuksen turvallisuuden varmistamiseksi.

Tavoitteena on paljastaa tekniset ongelmat, jotka estävät hakukoneiden indeksoinnin ja antaa suosituksia verkkosivuston suorituskyvyn ja näkyvyyden parantamiseksi hakutuloksissa. Luo parempia hakukoneoptimointiraportteja teknisen SEO tarkistuksen avulla.

Miten tekninen hakukoneoptimoinnin auditointi vaikuttaa verkkosivuston sijoitukseen hakukoneissa?

Tekninen SEO-auditointi on välttämätöntä sivuston sijoituksen parantamiseksi hakutuloksissa. Tarkastuksella varmistetaan, että sivusto on oikein indeksoitu ja indeksoitu hakukoneissa paikantamalla ja korjaamalla teknisiä vikoja. Optimoimalla tekijöitä, kuten verkkosivuston nopeutta, mobiiliystävällisyyttä, URL-osoiterakennetta ja sivuston arkkitehtuuria, parannetaan käyttökokemusta ja haun näkyvyyttä.

Sisällönkuvauskenttien, jäsenneltyjen tietojen, kanonisten tunnisteiden ja uudelleenohjausten oikea käyttöönotto parantaa entisestään hakukoneiden ymmärtämistä ja sivuston sisällön sijoittumista. Kaiken kaikkiaan perusteellinen tekninen SEO-tarkastus auttaa parantamaan verkkosivuston suorituskykyä ja lisäämään näkyvyyttä hakutuloksissa.

Miksi

Miksi tekninen SEO-tarkastus on tärkeä verkkosivustollesi?

Teknisten ongelmien tunnistaminen

Tarkastus auttaa paljastamaan tekniset ongelmat, jotka voivat haitata hakukoneen indeksointia, kuten rikkinäiset linkit, päällekkäinen sisältö ja indeksointivirheet.

Verkkosivuston suorituskyvyn optimointi

Arvioimalla tekijöitä, kuten verkkosivuston nopeutta, mobiiliystävällisyyttä ja sivuston arkkitehtuuria, voit parantaa käyttökokemusta, vähentää poistumisprosentteja ja lisätä tulosprosentteja.

Haun näkyvyyden parantaminen

Optimoimalla URL-rakenteen, sisällönkuvauskentät ja jäsennellyt tiedot voit antaa hakukoneille selkeitä signaaleja sisällöstäsi ja parantaa sen näkyvyyttä hakutuloksissa.

Indeksointivirheiden ratkaiseminen

Indeksointiongelmien, kuten estettyjen sivujen tai virheellisten XML-sivustokarttojen, havaitseminen ja korjaaminen varmistaa, että hakukoneet voivat indeksoida ja sijoittaa sivustosi sivut oikein.

Sivun nopeuden lisääminen

Tekninen tarkastus tunnistaa suorituskyvyn pullonkaulat ja suosittelee sivun latausaikojen parantamista. Nopeammin latautuvat sivut parantavat käyttökokemusta ja parantavat sijoituksia hakukoneissa.

Mobiiliystävällisyyden varmistaminen

Verkkosivustosi optimointi mobiililaitteille on ratkaisevan tärkeää mobiilihaun lisääntyessä. Tekninen SEO-auditointi auttaa tunnistamaan ja korjaamaan ongelmia, jotka vaikuttavat sivustosi mobiiliystävällisyyteen.

Verkkosivuston suojauksen parantaminen

Palvelimen määritysten, HTTPS-toteutuksen ja robots.txt-tiedostojen arvioiminen auttaa suojaamaan verkkosivustoasi tietoturvauhkilta ja herättää luottamusta käyttäjiin ja hakukoneisiin.

Käyttökokemuksen parantaminen

Teknisesti optimoitu verkkosivusto, joka latautuu nopeasti, tarjoaa saumattoman navigointikokemuksen ja osuvaa ja arvokasta sisältöä, lisää käyttäjien tyytyväisyyttä, mikä lisää sitoutumista ja parantaa hakusijoituksia.

Kilpailijoiden edellä pysyminen

Säännöllisten teknisten SEO-auditointien avulla voit pysyä ajan tasalla uusimpien hakukoneoptimoinnin parhaiden käytäntöjen kanssa, mukautua algoritmien muutoksiin ja ylläpitää kilpailuetua hakukonesijoituksissa.

Avain

Tärkeimmät mittarit, jotka keskittyvät tekniseen SEO-tarkastukseen

Verkkosivuston suorituskyky

Arvioi sivun latausnopeus, palvelimen vasteaika ja verkkosivuston yleinen suorituskyky.

Sivuston arkkitehtuuri

Analysoi verkkosivuston URL-rakenne, sisäiset linkit ja navigointi varmistaaksesi indeksoitavuuden ja käyttäjäystävällisen käyttökokemuksen.

Indeksointi ja indeksointi

Tarkista verkkosivuston indeksoinnin tila, XML-sivustokartta ja robots.txt-tiedosto varmistaaksesi oikean indeksoinnin ja indeksoinnin.

Mobiilioptimointi

Arvioi mobiiliresponsiivisuutta, mobiilisivujen nopeutta ja mobiilihakukoneoptimoinnin parhaiden käytäntöjen noudattamista.

Tekniset virheet

Tunnista ja korjaa ongelmat, kuten rikkinäiset linkit, 404-virheet, päällekkäinen sisältö ja muut tekniset virheet, jotka voivat haitata hakukoneoptimoinnin suorituskykyä.

Kaaviomerkinnät ja strukturoidut tiedot

Tarkista strukturoidun datan merkintä, jotta hakukone ymmärtäisi paremmin ja sivuston sisältö näkyy paremmin.

+
aktiivista projektia
+
blogia luotu
%
onnistumisprosentti

Askeleet

Indeksoitavuusanalyysi: Käytä Web-indeksointityökalua verkkosivuston rakenteen tarkistamiseen ja mahdollisten indeksointiongelmien tunnistamiseen, kuten rikkinäisten linkkien tai luoksepääsemättömien sivujen tunnistamiseen.

Indeksoinnin arviointi: Analysoi sivustosi indeksoinnin tila varmistaaksesi, että hakukoneet voivat helposti käyttää ja indeksoida sen sivuja.

Verkkosivuston nopeuden arviointi: Mittaa verkkosivuston latausnopeus ja tunnista sitä hidastavat tekijät, kuten suuret kuvatiedostot tai liialliset skriptit.

Mobiiliystävällisyyden tarkistus: Arvioi sivuston reagointikykyä ja mobiiliystävällisyyttä varmistaen saumattoman käyttökokemuksen mobiililaitteilla.

URL-osoitteen rakenteen tarkistus: Arvioi verkkosivuston URL-rakenne optimointimahdollisuuksien varalta, mukaan lukien kuvaavien avainsanojen ja oikeanlaisen URL-muotoilun käyttäminen.

Metatietojen analyysi: Tarkista verkkosivuston metatiedot, mukaan lukien otsikkotunnisteet, metakuvaukset ja otsikkotunnisteet, varmistaaksesi, että ne on optimoitu asianmukaisille avainsanoille.

Työmaa-arkkitehtuurin koe: Arvioi sivuston yleinen arkkitehtuuri, mukaan lukien sisäinen linkitysrakenne ja navigointi, parantaaksesi käyttökokemusta ja hakukoneiden käytettävyyttä.

Kaaviomerkintöjen tarkastus: Tarkista, käyttääkö verkkosivusto mallimerkintöjä sisällön näkyvyyden parantamiseksi hakukoneiden tuloksissa ja napsautussuhteiden parantamiseksi.

Teknisen virheen tunnistus: Tunnista ja ratkaise tekniset virheet, jotka vaikuttavat verkkosivuston suorituskykyyn, kuten päällekkäinen sisältö, palvelinvirheet tai kanonisointiongelmat.

Miten

Kuinka arvioida teknisiä SEO-tekijöitä?

Verkkosivuston nopeuden arviointi

Analysoi verkkosivuston latausnopeutta käyttämällä työkaluja, kuten Google PageSpeed Insights tai GTmetrix. Tunnista kehittämiskohteet ja optimoi tekijät, kuten kuvan koko, välimuisti ja palvelimen vasteaika.

Mobiiliystävällisyyden tarkistus

Arvioi kuinka hyvin verkkosivusto toimii mobiililaitteilla. Käytä Googlen mobiiliystävällisyystestiä arvioidaksesi reagointikykyä, mobiiliasettelua ja käyttökokemusta. Optimoi suunnitteluelementit pienempiä näyttöjä varten.

URL-osoitteen rakenteen tarkistus

Tarkista verkkosivuston URL-osoite selkeyden ja osuvuuden vuoksi. Varmista, että URL-osoitteet ovat ytimekkäitä, kuvaavia ja sisältävät kohdistettuja avainsanoja. Vältä liiallisia parametreja tai dynaamisia URL-osoitteita, jotka voivat haitata hakukoneiden indeksointirobotteja.

Indeksointi ja indeksoitavuusanalyysi

Tutki, kuinka hakukonebotit pääsevät ja indeksoivat verkkosivuston sivuja. Käytä työkaluja, kuten Google Search Console, tunnistaaksesi indeksointiongelmat, kuten estetyt sivut tai päällekkäinen sisältö. Optimoi robots.txt- ja XML-sivustokartat tehokkaaseen indeksointiin.

Työmaa-arkkitehtuurin koe

Arvioi sivuston rakenne ja hierarkia. Varmista looginen organisaatio, jonka avulla käyttäjät ja hakukoneet voivat navigoida helposti. Ota käyttöön navigointipolku, sisäinen linkitys ja XML-sivustokartat parantaaksesi käytettävyyttä ja indeksoitavuutta.

Teknisten virheiden tarkastus

Suorita perusteellinen tarkastus teknisten virheiden varalta, jotka voivat vaikuttaa hakukoneoptimointiin. Tarkista, onko rikkinäisiä linkkejä, virhesivuja (404), päällekkäistä sisältöä ja palvelinvirheitä. Käytä indeksointityökaluja, kuten Screaming Frog tai SEOmator, tunnistaaksesi ja ratkaistaksesi nämä ongelmat.

Työkalut

Teknisen SEO-tarkastuksen suorittaminen edellyttää työkaluja tai ohjelmistoja

Google Search Console

Antaa tietoja verkkosivuston tehokkuudesta, indeksoinnista ja tunnistaa indeksointivirheet.

GTmetrix

Analysoi verkkosivuston nopeutta ja suorituskykyä ja tunnistaa parannuskohteita.

Screaming Frog

Indeksoi verkkosivustoa löytääkseen rikkinäiset linkit, päällekkäisen sisällön ja puuttuvat metatiedot.

SEOmator

Arvioi sivun SEO-elementtejä, kuten otsikkotunnisteita, otsikoita ja metakuvauksia.

SEMrush Site Audit

Tarjoaa kattavan verkkosivuston kunto-analyysin, mukaan lukien indeksoitavuus, sivuston rakenne ja mobiiliystävällisyys.

DeepCrawl

Pilvipohjainen verkkosivuston indeksointirobotti, joka on suunniteltu erityisesti tekniseen SEO-analyysiin. Sen avulla voit indeksoida ja analysoida suuria verkkosivustoja ja antaa tietoa erilaisista teknisistä SEO-näkökohdista.

Kuinka usein sinun tulisi suorittaa tekninen SEO-tarkastus?

Tekninen SEO-auditointi tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa verkkosivuston optimoinnin varmistamiseksi. Suuremmissa tai monimutkaisemmissa tiloissa on kuitenkin suositeltavaa suorittaa auditoinnit kuuden kuukauden välein tai jopa neljännesvuosittain. Riippuen siitä, kuinka suuri ja monimutkainen verkkosivusto on, auditointi voi kestää 40–60 tuntia.

Terveen ja tehokkaan verkkosivuston takaavat rutiinitarkastukset, jotka auttavat löytämään ja korjaamaan teknisiä ongelmia, optimoimaan sivuston nopeutta, parantamaan indeksoitavuutta ja säilyttämään hakukonesijoituksia.

Millaisia tietoja asiakkaan tulee toimittaa teknistä SEO-tarkastusta varten?

Kattavan teknisen SEO-tarkastuksen suorittamiseksi asiakkaan tulee antaa verkkosivuston URL-osoite, pääsy verkkosivuston taustajärjestelmään ja kaikki asiaankuuluvat kirjautumistiedot. Lisäksi tiedot verkkosivuston kohdeyleisöstä, toimialasta ja kilpailijoista ovat hyödyllisiä.

Asiakkaan tulee jakaa tietoja verkkosivuston isännöintipalveluntarjoajalta, sisällönhallintajärjestelmästä (CMS) ja aiemmista hakukoneoptimointitoimista. On erittäin tärkeää saada sivuston XML-sivustokartta, robots.txt-tiedosto ja Google Analytics -tiedot. Pääsy Google Search Consoleen ja kaikki olemassa olevat hakukoneoptimoinnin auditoinnit tai raportit voivat myös auttaa analysointiprosessia.

UKK

Usein Kysytyt Kysymykset

Blogi

Uusin blogimme

1 2 3 4 5

Ottaa yhteyttä

Ota meihin yhteyttä

Ota yhteyttä

Osoite:
9400 Saltsburg Rd, Pittsburgh, Pennsylvania, 15239, Us

Puhelin:
+8615361465580

Sähköposti:
enquires@finnlinks.com

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä!

    Scroll to Top